Hướng dẫn vẽ biểu đồ Tròn (địa lý)

a. Dấu hiệu nhận biết biểu đồ Tròn (địa lý)

lý thuyết tron 1

b. Cách vẽ biểu đồ Tròn (địa lý)

lý thuyết tron 2

c. Cách nhận xét biểu đồ Tròn (địa lý)

lý thuyết tron 3

d. Những lỗi thường gặp khi vẽ biểu đồ Tròn (địa lý)

Tròn ATròn B

e. Nên dùng thước đo % (không cần lấy % x 3,6o), không nên dùng thước đo độ

Thước đo %

g. Ví dụ minh họa cụ thể biểu đồ Tròn (địa lý)

VD tron 1

VD tron 2

aaaaaaa

bbbbbbbbbb

2015 (minh họa)2016 (chính thức)


de-minh-hoa-2017-tron

Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC NGỌT VÀ NƯỚC MẶN, LỢ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

CỦA VIỆT NAM, NĂM 2005 VÀ NĂM 2014

          (Đơn vị: nghìn ha)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

 -Nuôi cá

281,7

302,8

 -Nuôi tôm

4,9

4,5

 -Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

1,6

1,2

Diện tích nước mặn, lợ:

-Nuôi cá

10,1

36,9

-Nuôi tôm

528,3

363,0

-Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

122,2

29,8

 1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu diện tích mặt nước ngọt và nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản của Việt Nam, năm 2005 và năm 2014.

 2. Rút ra những nhận xét cần thiết.

Cách vẽ:

1.Vẽ biểu đồ:

*Tính quy mô bán kính nữa đường tròn:

Quy mo (ban kinh)

*Tính cơ cấu (%):

Co cau (%)

Áp dụng cách tính như trên, ta được bảng kết quả đầy đủ sau:

Bảng: Cơ cấu diện tích mặt nước ngọt và nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản

của Việt Nam, năm 2005 và năm 2014

                                                                        (Đơn vị: %)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

100,0

100,0

 -Nuôi cá

97,7

98,2

 -Nuôi tôm

1,7

1,5

 -Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

0,6

0,3

Diện tích nước mặn, lợ:

100,0

100,0

-Nuôi cá

1,5

8,6

-Nuôi tôm

80,0

84,5

-Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

18,5

6,9

*Vẽ biểu đồ: 

Lưu ý:

-Tổng cơ cấu 100% tương ứng nữa đường tròn (1800).

-Do đó 1% tương ứng cung 1,80 của đường tròn.

Bieu do

2.Nhận xét (và phân tích bảng số liệu):

Tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản của Việt Nam từ 2005 – 2014 giảm từ 948,8 xuống 738,2 nghìn ha, năm 2014 giảm 1,3 lần năm 2005, cụ thể:

            +Diện tích mặt nước ngọt tăng: gấp 1,1 lần (308,5 nghìn ha so với 288,2 nghìn ha)

            +Diện tích mặt nước mặn, lợ giảm: gấp 1,5 lần (660,6 nghìn ha so với 429,7 nghìn ha)

Về quy mô diện tích nước mặn, lợ luôn cao hơn diện tích mặt nước ngọt, cụ thể:

            +Năm 2005: gấp 2,3 lần (660,6 nghìn ha so với 288,2 nghìn ha)

            +Năm 2014: gấp 1,4 lần (429,7 nghìn ha so với 308,5 nghìn ha)

Về cơ cấu:

            +Đối với diện tích mặt nước ngọt:

                        -Nuôi cá chiếm lớn nhất: 97,7% và 98,2%, tăng 21,1 nghìn ha.

                        -Nuôi tôm (dưới 2%), nuôi hỗn hợp, thuỷ sản khác (dưới 1%) chiếm rất nhỏ, ít biến động.

            +Đối với diện tích mặt mặn, lợ:

                        -Nuôi tôm chiếm lớn nhất: 80,0% và 84,5%, nhưng giảm 165,3 nghìn ha.

                        -Nuôi cá chiếm khá nhỏ, tăng nhanh: 26,8 nghìn ha (1,5% lên 8,6%)

                     -Nuôi hỗn hợp, thuỷ sản khác chiếm khá, giảm nhanh: 92,4 nghìn ha (18,5% xuống 6,9%)

            =>Nhìn chung, Diện tích mặt nước ngọt tăng khá, chiếm chủ yếu là diện tích nuôi cá; đối với diện tích mặt nước mặn, lợ nhiều hơn diện tích mặt nước ngọt, đang có xu hướng giảm và chiếm chủ yếu là diện tích nuôi tôm.                                                         

105 comments

 1. Thầy ơi thầy, có thể giúp em tìm số liệu về lao động trong ngành nông- lâm-ngư nghiệp và các ngành kinh tế khác trong năm 2010,2015 và 6 tháng đầu năm 2020 đc ko ạ ?

  Số lượt thích

 2. Cho số liệu nước ta như sau Năm 2005 nông lâm ngư nghiệp là 176,2; công nghiệp xây dựng là 344,1; dịch vụ là 318,9; tổng là 839,2.
  Năm 2007 nông lâm ngư nghiệp là 232,2; công nghiệp xây dựng là 274,6; dịch vụ là 436,9;tổng là 1143,7.
  a,Em hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP nước ta năm 2005 và 2007
  b,Nhận xét sự thay đổi cơ cấu GDP nước ta thời gian trên

  Liked by 1 person

 3. Thầy ơi giúp em bài này với!
  Ngày 22-3 được liên hợp quốc lấy làm ngày ” nước thế giới” ủy ban nước liên hợp quốc (UN- water) có trách nhiệm lựa chọn chủ đề cho ngày nước thế giới hàng năm. Thông điệp của ngày nước thế giới năm 2015 là :”Nước là cốt lõi của sự phát triển bền vững”

  Liked by 1 person

 4. Thầy ơi làm giúp em bài này với . Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu gdp năm 2005 và 2007 gồm nông lâm ngư nghiệp , công nghiệp xây dựng và dịch vụ . nhận xét và giải thích

  Liked by 1 person

 5. Thầy ơi Em có 1 bài tập cho 1 bảng cơ cấu GDP theo ngành của 2 nước…. có 3 ngành
  Yêu cầu của bài là vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GDP theo ngành của 2 nước trên.. vậy thì mình phải vẽ hình tròn của 2 nước trên và trong đó thể hiện cơ cấu cấu 3 ngành hay là vẽ 3 hình tròn của 3 ngành và trong đó thể hiện cơ cấu GDP của các nước ạ?
  Em cảm ơn!

  Liked by 1 person

 6. thầy ơi cho em hỏi thế này thì chia ra như thế nào để vẽ ạ
  Cho bảng số liệu dưới đây: Khối lượng hạng hóa luận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta thời kỳ 1990-1997 ( đơn vị Triệu tấn)
  Năm 1990 Năm 19997
  Đường sắt 847.9 Đường sắt 1758
  Đường bộ 1631 Đường bộ: 4006
  Đường sông: 1749.9 Đường sông 2821
  Đường biển: 8313.1 Đường biển: 26578

  Số lượt thích

 7. Thầy ơi cho e hỏi thế này thì vẽ sao thầy
  -kinh tế nhà nc:38,4
  -kinh tế ngoài nhà nc:47,9
  +kinh tế tập thể:8,0
  +kinh tế tư nhân:8,3
  +kinh tế cá thể:31,6
  -kinh tế có vốn đầu từ nc ngoài:13,7
  Tổng cộng 100,0
  Mong thầy giúp e😬😬

  Liked by 1 person

 8. theo bạn bài tập này làm thế nào là chính xác nhất: cho biết sản lượng lúa của ĐNÁ là 157 triệu tấn, của Châu Á là 427 triệu tấn, thế giới là 599 triệu tấn. cà fe của ĐNA là 1400 nghìn tấn, châu á là 1800 nghìn tấn, thế giới là 7300 nghìn tấn. vẽ biểu đồ tròn thể hiện sản lượng lúa và cà fe của ĐNA và của châu Á so với thế giới.

  Số lượt thích

  • có người vẽ 4 hình tròn mỗi loại sản lượng 2 hình tròn, một hình ĐNA so với TG, một hình tròn Châu á so với tG. có người vẽ 2 hình tròn, mỗi sản lượng thể hiện cả ĐNA, châu Á và TG. nhưng mình thấy k thích hợp. theo mình vẽ mỗi loại sản lượng một biểu đồ hai đường tròn đồng tâm có được k ban?

   Liked by 1 person

 9. thầy ơi thầy hướng dẫn giúp em bài này với ạ. em vẫn chưa tìm ra hướng giải và vẽ biểu đồ ạ.

  cho bảng số liệu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm. Năm 2005(nghìn ha)
  Cả nước TDMNBB TN
  Cây CN lâu năm 1633,6 91 634,3
  Cà phê 497,4 3,3 445,4
  Chè 122,5 80 27
  Cao su 482,7 – 109,4
  Cây khác 531 7,7 52,5

  Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện qui mô và cơ cấu diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả NưỚc, TDMNBB, TN NĂM 2005

  Bài này e nên tính tỉ trọng, bán kính như thế nào ạ, Vẽ biểu đồ như thế nào ạ.

  Liked by 1 person

  • Em tính cơ cấu % từng loại cây của CN, TDMNBB và TN trước. Sau đó em tính bán kính đường tròn, đặt TDMNBB = 1đơn vị bk, rồi lần lượt tính TN, CN.
   -Cuối cùng em vẽ 3 địa điểm năm 2005 là oke!

   Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.